SEDEX - audyt SMETA

Z satysfakcją informujemy, że jeden z  terminali dystrybucyjnych Donauchem Polska –Terminal w Rokietnicy - został poddany audytowi SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).
Wspomniana procedura audytowa została opracowana przez organizację Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), będącej globalną platformą powstałą w celu wymiany informacji o standardach etycznych, socjalnych i środowiskowych w ramach łańcucha dostaw.
Baza danych Sedex pozwala jej członkom minimalizować ryzyko współpracy z dostawcami niespełniającymi powyższych standardów.

Firma Donauchem Polska, jako członek platformy Sedex i dystrybutor/dostawca surowców chemicznych do wiodących klientów wielu branż, poddała się badaniu w dniu 27 sierpnia 2013 roku. 
Audyt przeprowadziła firma Intertek Poland, zaś jego wynik potwierdził zgodność funkcjonowania Terminalu Rokietnica na poziomie najwyższych standardów we wszystkich badanych kategoriach.
Raport z audytu został upubliczniony na platformie Sedex dla wszystkich zainteresowanych klientów.