Zintegrowany System Zarządzania

Głównym przedmiotem działalności Donauchem Polska Sp. z o.o. jest dystrybucja surowców i półproduktów chemicznych w sposób konkurencyjny, zapewniający wysoką jakość produktów i obsługi oraz zgodny z wymogami bezpieczeństwa przy jednoczesnej dbałości o ochronę zdrowia pracowników.

Nasze starania w tym zakresie potwierdzają certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Certyfikat ISO 14001:2015
  • Certyfikat IFS Logistic
  • Certyfikat GMP + (B1/B3)