SQAS

Z satysfakcją informujemy, że w dniach 6-10.06.2011 dwa terminale dystrybucyjne Donauchem Polska w Jaworznie i w Rokietnicy zostały poddane audytowi w systemie SQAS (Safety & Quality Assessement System - System Oceny Jakości i Bezpieczeństwa) uzyskując 95 % zgodności z zastosowanymi kryteriami (terminal Jaworzno został tak oceniony już po raz drugi).

SQAS dotyczy firm branży chemicznej prowadzących działalność dystrybucyjną, transportowo-logistyczną lub magazynową. Powstał w Europie w połowie lat 90-tych i jest efektem kilkunastoletnich prac Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) nad stworzeniem jednolitego systemu oceny w obszarach SHE (safety, health, environment – bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko).
SQAS jest systematycznie monitorowany i dostosowywany merytorycznie do ciągle zmieniających się wymogów producentów, odbiorców i technologii branży chemicznej.
Audyt jest przeprowadzany przez uprawnionego rzeczoznawcę CEFIC zgodnie z aktualizowanym co dwa lata kwestionariuszem liczącym ok. 800 pytań. Obecność SQAS w Polsce datuje się od roku 2003.

Donauchem jest jednym z dwóch polskich dystrybutorów, którzy poddali się audytowi SQAS zgodnie z modułem ESAD II.

Uzyskana ocena cieszy i daje powód do satysfakcji, gdyż dobre firmy europejskie z reguły zamykają badanie wynikiem na poziomie ok. 70% zgodności.
Wynik osiągnięty przez Donauchem Polska potwierdza, że nasza firma należy do wąskiej grupy liderów swojej branży zachowujących najwyższe standardy realizowanych procesów, będąc tym samym profesjonalnym i odpowiedzialnym przedstawicielem producentów na polskim rynku.

Ponadto przypominamy, że Donauchem Polska jest uczestnikiem programu Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska) i działa zgodnie z normami ISO 9001 i 14001 oraz systemem HACCP.