Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, wpisana do rejestru przesiebiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000092475;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej rekrutacji lub tej i przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w szczególności w formie profilowania. 
 

W CV prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Lub
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Jaworznie
Zadania:
 • utrzymywanie kontaktów w jęz. angielskim z dostawcami firmy,
 • poszukiwanie nowych surowców i źródeł dostaw,
 • przygotowywanie planów dostaw i zamówień do dostawców; logistyka dostaw,
 • administracja transakcji w systemie SAP,
 • pomoc w pracach biurowych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, (lub w trakcie ukończenia studiów),
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, sprawna obsługa programów Word, Excel, Outlook.
 • dobra, praktyczna znajomość j. angielskiego

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Obsługiwany teren: woj. wielkopolskie, Biuro Handlowe: Rokietnica k. Poznania
Zadania:
 • obsługa klientów z różnych branż produkcji przemysłowej,
 • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
 • sporządzanie określonej standardami dokumentacji sprzedażowej,
 • raportowanie wyników pracy.
Wymagania:
 • udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie w sprzedaży produktów, urządzeń lub usług wykorzystywanych w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłowych,
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • prawo jazdy.

Oferty na adres: personel@donauchem.pl
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody”
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro w Jaworznie
Zadania:
 • utrzymywanie stałych kontaktów z dostawcami zagranicznymi, poszukiwanie nowych produktów i dostawców,
 • negocjacje handlowe,
 • planowanie, kontraktacja i nadzór nad dostawami towarów,
 • administrowanie transakcji.
Wymagania:
 • warunek konieczny – bardzo dobra, praktyczna znajomość j. angielskiego,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy związanej z zakupami międzynarodowymi,
 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, sprawna obsługa programów Word, Excel, Outlook, SAP.
 
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 
Wydruk artykułu/ strony