Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, wpisana do rejestru przesiebiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000092475;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej rekrutacji lub tej i przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w szczególności w formie profilowania. 
 

W CV prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Lub
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Łubna k.Piaseczna
Zadania:
 • przyjmowanie dostaw surowców chemicznych,
 • realizacja zamówień na podstawie zlecenia,
 • kontrola ilościowa i jakościowa produktów,
 • administrowanie wykonywanych czynności w systemie komputerowym,
 • prace związane utrzymaniem porządku z kompleksową obsługą magazynu.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie,
 • uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy magazynowej z wykorzystaniem wózka widłowego,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (2 zmiany).

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Jaworznie
Zadania:
 • kontakty z dostawcami (zakupy krajowe i zagraniczne),
 • logistyka zakupów krajowych i zagranicznych,
 • administracja transakcji w systemie komputerowym,
 • sporządzanie zamówień.
Wymagania:
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość j. angielskiego,
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • wiedza z zakresu logistyki i zasad obrotu surowcami będzie istotnym atutem.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Praca na terenie całego kraju. Siedziba - biuro handlowe: Rokietnica k/Poznania, Łubna k/Warszawy, Głuchowo k/Torunia, Zgierz lub Jaworzno
Zadania:
 • profesjonalna obsługa własnych  klientów,
 • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
 • wspomaganie działań przedstawicieli handlowych w zakresie sprzedaży produktów do obsługiwanych branż,
 • bieżące kontakty z krajowymi i zagranicznymi dostawcami firmy,
 • sporządzanie określonej standardami dokumentacji handlowej.
Wymagania:
 • wykształcenie chemiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w sprzedaży produktów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych branży kosmetycznej lub/i farmaceutycznej,
 • wiedza techniczna związana z obsługiwanymi branżami,
 • dobra znajomość języka angielskiego w tym branżowego,
 • prawo jazdy.
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: woj. lubelskie, Home Office, podległość – Biuro Handlowe w Lubnej k. Warszawy
Zadania:
 • profesjonalna obsługa klientów z różnych branży produkcji przemysłowej,
 • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
 • sporządzanie określonej standardami dokumentacji sprzedażowej,
 • raportowanie wyników pracy.
Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w sprzedaży produktów, urządzeń lub usług wykorzystywanych w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłowych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy.
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji
Wydruk artykułu/ strony