Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, wpisana do rejestru przesiebiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000092475;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej rekrutacji lub tej i przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w szczególności w formie profilowania. 
 

W CV prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Lub
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Łubnej k.Piaseczna
Zadania:
 • obsługa administracyjna biura,
 • administrowanie sprzedaży,
 • organizowanie transportu,
 • zabezpieczanie stanów magazynowych,
 • fakturowanie,
 • kontakt z klientami firmy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość j. angielskiego.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Głuchowie k/Chełmży
Zadania:
 • fakturowanie,
 • organizacja transportu,
 • zabezpieczanie stanów magazynowych,
 • kontrola należności,
 • kontakty z klientami firmy.
Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi klienta lub administrowania sprzedaży,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • wykształcenie wyższe,
 • prawo jazdy.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji
 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Jaworznie
Zadania: • obsługa centrali telefonicznej i korespondencji, • przyjmowanie gości krajowych i zagranicznych, • zamawianie artykułów biurowych i spożywczych dla potrzeb biura, • wizyty w instytucjach i urzędach, • administrowanie dokumentacją dotyczącą surowców chemicznych (m.in. karty charakterystyki), • przygotowywanie i wysyłka próbek surowców chemicznych do klientów.
Wymagania: • wykształcenie wyższe, • udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku, • dobra znajomość jęz. angielskiego, • umiejętność obsługi komputera, • prawo jazdy.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: woj. lubelskie, Home Office, podległość – Biuro Handlowe w Lubnej k. Warszawy
Zadania:
 • profesjonalna obsługa klientów z różnych branż produkcji technicznej,
 • śledzenie rynku i aktywne poszukiwanie nowych odbiorców,
 • raportowanie wyników pracy (CRM),
 • monitorowanie rozliczeń z klientami.
Wymagania:
 • doświadczenie w sprzedaży produktów lub usług klientom biznesowym,
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy.
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: woj. podlaskie, Home Office, podległość – Biuro Handlowe w Lubnej k. Warszawy
Zadania:
 • profesjonalna obsługa klientów z różnych branż produkcyjnych,
 • śledzenie rynku i aktywne poszukiwanie nowych odbiorców,
 • raportowanie wyników pracy (CRM),
 • monitorowanie rozliczeń z klientami.
Wymagania:
 • profesjonalna obsługa klientów z różnych branż produkcyjnych,
 • śledzenie rynku i aktywne poszukiwanie nowych odbiorców,
 • raportowanie wyników pracy (CRM),
 • monitorowanie rozliczeń z klientami.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 
Wydruk artykułu/ strony