Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, wpisana do rejestru przesiebiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000092475;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej rekrutacji lub tej i przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w szczególności w formie profilowania. 
 

W CV prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Lub
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Praca w systemie Home Office, Podległość: Biuro Handlowe w Jaworznie Obsługiwany teren: woj. podkarpackie, małopolskie, część świętokrzyskiego
Zadania:
 • profesjonalna obsługa klientów z branży spożywczej i farmaceutycznej na terenie ww. województw,
 • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
 • sporządzanie określonej standardami dokumentacji sprzedażowej,
 • raportowanie wyników pracy.
Wymagania:  
 • doświadczenie w sprzedaży produktów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłu, 
 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • prawo jazdy,
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży surowców stosowanych w przemyśle spożywczym i/lub farmaceutycznym.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody”
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Łubna k. Piaseczna
Zadania:
 • analizy laboratoryjne – kontrola jakościowa/zwalnianie surowców chemicznych,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej surowców chemicznych (m.in. karty charakterystyki),
 • pełnienie funkcji audytora wewnętrznego (norma ISO 9001, ISO 14001, standardy IFS, GMP+).
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne (np. chemia spożywcza lub technologia żywności),
 • dobra znajomość języka angielskiego obejmująca słownictwo specjalistyczne,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody”
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.


 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Łubna k. Piaseczna
Zadania:
 • logistyka zakupów krajowych i zagranicznych,
 • kontakty z dostawcami (zakupy krajowe i zagraniczne),
 • administracja transakcji  w systemie komputerowym,
 • wsparcie działu w zakresie procesów zakupowych.
Wymagania:
 • logistyka zakupów krajowych i zagranicznych,
 • kontakty z dostawcami (zakupy krajowe i zagraniczne),
 • administracja transakcji  w systemie komputerowym,
 • wsparcie działu w zakresie procesów zakupowych.
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody”
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
Wydruk artykułu/ strony