Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, wpisana do rejestru przesiebiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000092475;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej rekrutacji lub tej i przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w szczególności w formie profilowania. 
 

W CV prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Lub
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Główne w Rokietnicy k. Poznania
Zadania:
 • Zarządzanie infrastrukturą serwerową firmy,
 • Administracja usługami sieciowymi,
 • Odpowiedzialność za zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • Wsparcie IT dla użytkowników w różnych lokalizacjach firmy przy użyciu narzędzi pomocy zdalnej,
 • Przyjmowanie, monitorowanie i zarządzanie zgłoszeniami trafiającymi do działu IT,
 • Instalacja i konfiguracja standardowego oprogramowania na stacjach roboczych z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej,
 • Monitorowanie informatycznej sieci korporacyjnej,
 • Reinstalacje, konfiguracje komputerów klienckich,
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych.
Wymagania:
 • Dobra znajomość rozwiązań serwerowych firmy Microsoft,
 • Znajomość zagadnień wirtualizacyjnych,
 • Podstawowa wiedza na temat systemu Linux,
 • Znajomość zagadnień dotyczących informatycznych sieci korporacyjnych,
 • Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów sprzętowych i programowych,
 • Bardzo dobra znajomość środowisk stacji roboczych z rodziny Microsoft Windows
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość rozwiązań usług terminalowych oraz usług aktualizacji systemów i aplikacji,
 • Znajomość zagadnień sieciowych (TCP/IP v4, VLAN, WAN, LAN, QoS, VPN),
 • Znajomość rozwiązań tworzenia i utrzymywania oraz odtwarzania kopii zapasowych,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • Otwartość na zdobywanie nowej wiedzy,
 • Komunikatywność w kontaktach z użytkownikami, umiejętność efektywnej współpracy w zespole.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Praca w trybie Home Office; Obsługiwany teren: północna części woj. wielkopolskiego i lubuskiego, woj. zachodniopomorskie; Podległość: Biuro Handlowe Rokietnicy k. Poznania
Zadania:
 • profesjonalna obsługa klientów z różnych branż produkcji,
 • śledzenie rynku i aktywne poszukiwanie nowych odbiorców,
 • raportowanie wyników pracy (CRM),
 • monitorowanie rozliczeń z klientami.
Wymagania:
 • doświadczenie w sprzedaży produktów lub usług klientom biznesowym,
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • prawo jazdy.


Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:

a. „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji"
lub
b. „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody”
 
Wydruk artykułu/ strony