RSPO

Firma Donauchem Polska prowadząc odpowiedzialną politykę biznesową przystąpiła do programu członkowskiego RSPO.
 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jest organizacją typu non-profit działającą od 2004 roku, która zrzesza interesariuszy z różnych sektorów przemysłu związanych z produkcją, sprzedażą, przetwarzaniem i konsumpcją oleju palmowego wyprodukowanego w zrównoważony sposób, czyli taki, który nie ma negatywnego wpływu na funkcjonowanie ekosystemów i życie społeczne na obszarach, gdzie jest uprawiana palma olejowa.
 
Głównym celem RSPO jest promowanie stosowania zrównoważonego oleju palmowego poprzez współpracę w ramach łańcucha dostaw i otwarty dialog między interesariuszami.
 
Donauchem Polska  uzyskała licencję dystrybutora w ramach RSPO wspierając tym samym rozwijanie standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego oraz promując dbałość i troskę o ochronę środowiska.
 
Wydruk artykułu/ strony