SEDEX

Firma Donauchem Polska jest aktywnym członkiem platformy Sedex.
Organizacja Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) jest globalną platformą powstałą w celu wymiany informacji o standardach etycznych, socjalnych i środowiskowych w ramach łańcucha dostaw. Baza danych Sedex pozwala jej członkom minimalizować ryzyko współpracy z dostawcami niespełniającymi powyższych standardów.
 
Wydruk artykułu/ strony