Zintegrowany System Zarządzania

Głównym przedmiotem działalności Donauchem Polska Sp. z o.o. jest dystrybucja surowców i półproduktów chemicznych w sposób konkurencyjny, zapewniający wysoką jakość produktów i obsługi oraz zgodny z wymogami bezpieczeństwa przy jednoczesnej dbałości o ochronę zdrowia pracowników.Nasze starania w tym zakresie potwierdzają certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
 
Certyfikat ISO 9001:2015  Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001:2015 Certyfikat ISO 14001
Certyfikat IFS Logistic    Certyfikat IFS logistic - Rokietnica
  Certyfikat IFS logistic - Łubna
  Certyfikat IFS logistic - Głuchowo 
  Certyfikat IFS logistic - Jaworzno
Certyfikat GMP + B3    Certyfikat GMP+ B3 - Głuchowo, Łubna, Rokietnica
   
                                      
Wydruk artykułu/ strony